Sengoku Gaming vs USG电子竞技俱乐部 - 2019 LJL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Sengoku Gaming vs USG电子竞技俱乐部 - 2019 LJL夏季赛  - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 LJL夏季赛  BO1

SG
0 : 1

2019-08-18 18:09 已结束

USG
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′03″ BO1 SG 英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛天启者英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 4 3 1 0 12.6K 英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙
USG avataravataravataravataravatar 15 11 4 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
SG
团队经济差
团队经验差
USG
比赛日志
loading...
红方 SG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 DonShu 18
0.4
1 / 5 / 1
50.0%
11702
26%
29744
31.9%
297
7.0/分
13.0K
331/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Blank 15
1.5
1 / 2 / 2
75.0%
4169
9.3%
23955
25.7%
190
4.0/分
10.9K
278/分
英雄联盟比赛天启者 Taka 18
1.0
1 / 3 / 2
75.0%
9323
20.7%
11520
12.4%
292
7.0/分
12.7K
324/分
英雄联盟比赛逆羽 OdduGi 17
1.0
1 / 2 / 1
50.0%
16736
37.2%
13950
15%
457
11.0/分
18.1K
463/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Raina 14
0.7
0 / 3 / 2
50.0%
3095
6.9%
13995
15%
76
1.0/分
8.4K
214/分
蓝方 USG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暗裔剑魔 Arumik 18
9.0
1 / 0 / 8
60.0%
14490
22.7%
22731
26.3%
345
8.0/分
16.3K
416/分
英雄联盟比赛酒桶 Tussle 16
10.0
3 / 0 / 7
66.7%
13825
21.7%
21256
24.6%
206
5.0/分
13.3K
341/分
英雄联盟比赛离群之刺 Dasher 18
5.0
3 / 2 / 7
66.7%
15517
24.3%
15207
17.6%
401
10.0/分
17.6K
449/分
英雄联盟比赛虚空之女 Keymaker 17
10.0
8 / 0 / 2
66.7%
17949
28.1%
13267
15.3%
417
10.0/分
18.8K
480/分
英雄联盟比赛深海泰坦 Enty 15
3.0
0 / 2 / 6
40.0%
2074
3.2%
14115
16.3%
79
2.0/分
9.6K
246/分