DFM电子竞技俱乐部 vs V3 Esports - 2019 LJL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 DFM电子竞技俱乐部 vs V3 Esports - 2019 LJL夏季赛  - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 LJL夏季赛  BO5

DFM
3 : 1

2019-09-16 12:32 已结束

V3
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
29′10″ BO5 DFM 英雄联盟比赛不屈之枪英雄联盟比赛解脱者英雄联盟比赛万花通灵英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛魂锁典狱长 4 1 0 0 7.6K 英雄联盟比赛一血
V3 avataravataravataravataravatar 13 8 3 1 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
DFM
团队经济差
团队经验差
V3
比赛日志
loading...
蓝方 DFM 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛不屈之枪 Evi 14
0.7
0 / 3 / 2
50.0%
8918
21.7%
14420
21%
219
7.0/分
8.9K
305/分
英雄联盟比赛解脱者 Steal 13
1.3
3 / 3 / 1
100.0%
9044
22%
22968
33.5%
161
5.0/分
9.2K
316/分
英雄联盟比赛万花通灵 Ceros 14
0.3
0 / 3 / 1
25.0%
9187
22.3%
11545
16.8%
226
7.0/分
8.8K
302/分
英雄联盟比赛虚空之女 Yutapon 13
0.5
1 / 4 / 1
50.0%
10358
25.2%
12453
18.1%
246
8.0/分
10.9K
373/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Gaeng 11
3.0
0 / 0 / 3
75.0%
3640
8.8%
7265
10.6%
15
0.0/分
6.4K
221/分
红方 V3 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暗裔剑魔 paz 15
3.0
2 / 2 / 4
46.2%
6990
14.7%
15092
21.9%
170
5.0/分
9.0K
308/分
英雄联盟比赛酒桶 River 14
9.0
1 / 1 / 8
69.2%
8344
17.5%
21754
31.6%
162
5.0/分
9.7K
333/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 Ace 16
10.0
5 / 0 / 5
76.9%
14369
30.2%
13284
19.3%
213
7.0/分
11.4K
392/分
英雄联盟比赛逆羽 YutoriMoyashi 15
10.0
5 / 1 / 5
76.9%
13381
28.1%
9078
13.2%
319
10.0/分
14.5K
496/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 viviD 13
12.0
0 / 0 / 12
92.3%
4536
9.5%
9649
14%
63
2.0/分
8.0K
275/分