VSG电子竞技俱乐部 vs SP电子竞技俱乐部 - 2019 CK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 VSG电子竞技俱乐部 vs SP电子竞技俱乐部 - 2019 CK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 CK夏季赛  BO5

VSG
2 : 3

2019-08-29 16:14 已结束

SP
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′47″ BO5 VSG 英雄联盟比赛狂暴之心英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛离群之刺英雄联盟比赛探险家英雄联盟比赛魂锁典狱长 17 8 1 1 3.5K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
SP avataravataravataravataravatar 13 4 3 0 英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙
VSG
团队经济差
团队经验差
SP
比赛日志
loading...
蓝方 VSG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛狂暴之心 SoaR 16
10.0
3 / 1 / 7
58.8%
12817
18.8%
16648
17.6%
235
7.0/分
11.8K
370/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Ryan 16
5.7
0 / 3 / 17
100.0%
6173
9.1%
28178
29.7%
173
5.0/分
11.1K
348/分
英雄联盟比赛离群之刺 Ruby 17
2.8
5 / 4 / 6
64.7%
16058
23.6%
22869
24.1%
264
8.0/分
13.4K
421/分
英雄联盟比赛探险家 Veritas 17
15.0
8 / 1 / 7
88.2%
29870
43.9%
14666
15.5%
316
9.0/分
16.3K
511/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Pure 13
3.8
1 / 4 / 14
88.2%
3110
4.6%
12386
13.1%
19
0.0/分
8.3K
259/分
红方 SP 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛天启者 Ikssu 16
3.7
0 / 3 / 11
84.6%
9485
14.7%
17408
18.8%
210
6.0/分
10.2K
319/分
英雄联盟比赛永恒梦魇 KaKAO 15
1.5
2 / 4 / 4
46.2%
5650
8.7%
30912
33.4%
204
6.0/分
11.0K
347/分
英雄联盟比赛沙漠皇帝 Cover 16
2.2
5 / 4 / 4
69.2%
19860
30.7%
16762
18.1%
299
9.0/分
13.7K
432/分
英雄联盟比赛逆羽 Trigger 16
5.0
6 / 2 / 4
76.9%
23612
36.5%
15563
16.8%
295
9.0/分
14.1K
443/分
英雄联盟比赛幻翎 Secret 13
2.5
0 / 4 / 10
76.9%
6083
9.4%
12008
13%
18
0.0/分
7.6K
239/分