BRION 电子竞技俱乐部 vs SP电子竞技俱乐部 - 2019 CK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 BRION 电子竞技俱乐部 vs SP电子竞技俱乐部 - 2019 CK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 CK夏季赛  BO5

BRB
1 : 3

2019-08-26 16:15 已结束

SP
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′10″ BO5 BRB 英雄联盟比赛河流之王英雄联盟比赛暮光星灵英雄联盟比赛探险家英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛荒漠屠夫 7 3 4 0 7.3K 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙
SP avataravataravataravataravatar 15 10 1 2 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
BRB
团队经济差
团队经验差
SP
比赛日志
loading...
红方 BRB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛河流之王 player 15
2.0
0 / 2 / 4
57.1%
7301
8%
24509
19.2%
107
2.0/分
9.9K
253/分
英雄联盟比赛暮光星灵 player 18
1.0
1 / 3 / 2
42.9%
20240
22.1%
23654
18.5%
310
7.0/分
12.9K
328/分
英雄联盟比赛探险家 player 17
1.8
4 / 4 / 3
100.0%
35223
38.4%
19892
15.6%
403
10.0/分
18.2K
465/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 player 15
0.7
2 / 3 / 0
28.6%
11390
12.4%
20684
16.2%
207
5.0/分
11.9K
303/分
英雄联盟比赛荒漠屠夫 player 18
1.0
0 / 3 / 3
42.9%
17470
19.1%
38924
30.5%
312
7.0/分
13.6K
347/分
蓝方 SP 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛水晶先锋 player 16
4.5
0 / 2 / 9
60.0%
4966
5.2%
30598
24.9%
179
4.0/分
12.0K
305/分
英雄联盟比赛暗裔剑魔 Ikssu 18
7.0
2 / 1 / 5
46.7%
24614
25.7%
43689
35.6%
312
7.0/分
15.3K
389/分
英雄联盟比赛沙漠皇帝 Cover 18
12.0
6 / 1 / 6
80.0%
26439
27.6%
16865
13.7%
368
9.0/分
17.6K
448/分
英雄联盟比赛逆羽 Trigger 18
15.0
5 / 1 / 10
100.0%
31373
32.8%
15810
12.9%
394
10.0/分
18.4K
470/分
英雄联盟比赛幻翎 Secret 16
7.0
2 / 2 / 12
93.3%
8337
8.7%
15730
12.8%
21
0.0/分
10.9K
279/分