Mousesports vs Excel UK - 2019 EM夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Mousesports vs Excel UK - 2019 EM夏季赛  - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 EM夏季赛  BO3

MOU
2 : 1

2019-09-22 00:10 已结束

XL.UK
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
36′59″ BO3 MOU 英雄联盟比赛海洋之灾英雄联盟比赛永猎双子英雄联盟比赛时间刺客英雄联盟比赛德玛西亚之力英雄联盟比赛魔法猫咪 14 10 1 1 8.7K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛十杀
XL.UK avataravataravataravataravatar 5 5 5 1 英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙
MOU
团队经济差
团队经验差
XL.UK
比赛日志
loading...
蓝方 MOU 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛海洋之灾 Tolkin 17
8.0
2 / 1 / 6
57.1%
21751
23.2%
25309
20.3%
303
8.0/分
15.4K
415/分
英雄联盟比赛永猎双子 Shad0w 17
2.0
2 / 3 / 4
42.9%
10995
11.7%
32410
26%
246
6.0/分
13.5K
365/分
英雄联盟比赛时间刺客 nite 18
7.0
5 / 1 / 2
50.0%
13981
14.9%
26593
21.4%
357
9.0/分
15.4K
416/分
英雄联盟比赛德玛西亚之力 Conjo 16
7.0
3 / 0 / 4
50.0%
6205
6.6%
36063
29%
275
7.0/分
14.2K
382/分
英雄联盟比赛魔法猫咪 Gistick 16
12.0
2 / 0 / 10
85.7%
40720
43.5%
4133
3.3%
71
1.0/分
12.2K
328/分
红方 XL.UK 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Send0o 18
2.0
2 / 2 / 2
80.0%
26398
31.7%
40184
30.4%
311
8.0/分
15.5K
420/分
英雄联盟比赛狂战士 Taxer 15
0.2
1 / 5 / 0
20.0%
6382
7.7%
37607
28.5%
195
5.0/分
11.0K
296/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Special 17
1.0
0 / 3 / 3
60.0%
23077
27.7%
21891
16.6%
337
9.0/分
13.4K
363/分
英雄联盟比赛大发明家 Hjarnan 17
1.5
2 / 2 / 1
60.0%
22654
27.2%
16970
12.9%
303
8.0/分
14.1K
381/分
英雄联盟比赛星界游神 KaSing 14
1.5
0 / 2 / 3
60.0%
4763
5.7%
15364
11.6%
24
0.0/分
7.9K
213/分