Team LDLC vs Defusekids - 2019 EM夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Team LDLC vs Defusekids - 2019 EM夏季赛  - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 EM夏季赛  BO1

LDLC
1 : 0

2019-09-19 04:08 已结束

DK
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
25′28″ BO1 LDLC 英雄联盟比赛海洋之灾英雄联盟比赛元素女皇英雄联盟比赛卡牌大师英雄联盟比赛荣耀行刑官英雄联盟比赛魂锁典狱长 21 10 3 0 15.9K 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛十杀
DK avataravataravataravataravatar 3 1 0 0 英雄联盟比赛一血
LDLC
团队经济差
团队经验差
DK
比赛日志
loading...
蓝方 LDLC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛海洋之灾 HiRit 15
15.0
7 / 1 / 8
71.4%
19009
31.8%
12614
24.9%
222
8.0/分
12.7K
498/分
英雄联盟比赛元素女皇 djoko 13
17.0
3 / 1 / 14
81.0%
11573
19.3%
18530
36.6%
101
3.0/分
8.7K
341/分
英雄联盟比赛卡牌大师 Eika 14
13.0
1 / 0 / 12
61.9%
10188
17%
8645
17.1%
220
8.0/分
11.2K
439/分
英雄联盟比赛荣耀行刑官 Comp 14
13.0
9 / 0 / 4
61.9%
15850
26.5%
5171
10.2%
266
10.0/分
15.8K
621/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Steeelback 11
14.0
1 / 1 / 13
66.7%
3244
5.4%
5670
11.2%
5
0.0/分
6.7K
264/分
红方 DK 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 Alois 14
0.3
0 / 3 / 1
33.3%
4624
18.3%
18274
23.2%
200
7.0/分
8.3K
325/分
英雄联盟比赛离群之刺 Chapapi 13
0.3
0 / 6 / 2
66.7%
5702
22.6%
16200
20.6%
179
7.0/分
7.7K
301/分
英雄联盟比赛生化魔人 Hades 11
1.0
1 / 3 / 2
100.0%
4853
19.2%
22388
28.5%
129
5.0/分
7.3K
287/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Kitty 11
0.4
0 / 5 / 2
66.7%
6060
24%
11632
14.8%
171
6.0/分
7.3K
288/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Kaasbaas 10
0.8
2 / 4 / 1
100.0%
4025
15.9%
10185
12.9%
41
1.0/分
5.6K
219/分