M19电子竞技俱乐部 vs Dragon Army - 2019 LCL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 M19电子竞技俱乐部 vs Dragon Army - 2019 LCL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 LCL夏季赛  BO1

M19
1 : 0

2019-08-25 22:00 已结束

DA
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′22″ BO1 M19 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛解脱者英雄联盟比赛战争女神英雄联盟比赛星界游神 26 9 2 1 8.3K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙
DA avataravataravataravataravatar 14 3 1 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 M19 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Khomzar 16
2.0
1 / 5 / 9
38.5%
10704
14.3%
20406
24.6%
200
6.0/分
10.6K
338/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Bearcute 15
23.0
5 / 1 / 18
88.5%
11661
15.6%
25331
30.6%
128
4.0/分
11.4K
364/分
英雄联盟比赛解脱者 XoNix 16
9.5
6 / 2 / 13
73.1%
21783
29.2%
17827
21.5%
216
6.0/分
13.1K
416/分
英雄联盟比赛战争女神 Valhalla 16
9.0
8 / 2 / 10
69.2%
20682
27.7%
9293
11.2%
302
9.0/分
15.9K
506/分
英雄联盟比赛星界游神 BardBerry 14
5.0
6 / 4 / 14
76.9%
9830
13.2%
9940
12%
19
0.0/分
10.0K
319/分
红方 DA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暗裔剑魔 Charger 16
3.0
7 / 4 / 5
85.7%
18451
33.7%
26222
26.6%
228
7.0/分
12.7K
403/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 ItsCortez 14
2.2
0 / 4 / 9
64.3%
6524
11.9%
23024
23.4%
138
4.0/分
8.8K
282/分
英雄联盟比赛刀锋舞者 Keysie 15
0.8
3 / 6 / 2
35.7%
14140
25.8%
19564
19.8%
260
8.0/分
11.3K
361/分
英雄联盟比赛虚空之女 Shiganari 14
1.2
3 / 5 / 3
42.9%
12282
22.4%
13374
13.6%
285
9.0/分
12.8K
409/分
英雄联盟比赛深海泰坦 Lekcycc 12
0.7
1 / 7 / 4
35.7%
3393
6.2%
16413
16.6%
57
1.0/分
7.0K
224/分