MEGA电子竞技俱乐部 vs HKA电子竞技俱乐部 - 2019 S9全球总决赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 MEGA电子竞技俱乐部 vs HKA电子竞技俱乐部 - 2019 S9全球总决赛  - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 S9全球总决赛  BO1

MG
0 : 1

2019-10-03 20:00 已结束

HKA
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
34′15″ BO1 MG 英雄联盟比赛虚空遁地兽英雄联盟比赛暗黑元首英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛魂锁典狱长 3 4 4 0 5.4K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙
HKA avataravataravataravataravatar 7 8 0 1 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首大龙
MG
团队经济差
团队经验差
HKA
比赛日志
loading...
蓝方 MG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Lloyd 13
1.5
0 / 2 / 3
100.0%
4269
15.1%
22787
28.9%
154
4.5/分
9.7K
285/分
英雄联盟比赛暗黑元首 G4 16
1.0
0 / 2 / 2
66.67%
9010
31.8%
11725
14.9%
296
8.6/分
11.7K
342/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Deul 16
2.0
2 / 1 / 0
66.67%
11046
39%
10629
13.5%
363
10.6/分
15.2K
446/分
英雄联盟比赛荒漠屠夫 Rockky 17
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
1505
5.3%
26003
32.9%
273
8.0/分
11.4K
336/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 POP 12
3.0
1 / 1 / 2
100.0%
2511
8.9%
7796
9.9%
20
0.6/分
8.2K
239/分
红方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚之翼 3z 18
3.0
1 / 1 / 2
42.86%
20867
43%
7169
13.7%
364
10.6/分
14.6K
430/分
英雄联盟比赛盲僧 Crash 14
5.0
1 / 1 / 4
71.43%
2803
5.8%
20462
39%
155
4.5/分
10.0K
293/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Mission 17
6.0
4 / 1 / 2
85.71%
14665
30.2%
9679
18.5%
311
9.1/分
14.7K
432/分
英雄联盟比赛逆羽 MnM 17
4.0
1 / 1 / 3
57.14%
6283
13%
9528
18.2%
376
11.0/分
14.6K
428/分
英雄联盟比赛幻翎 Kaiwing 13
6.0
0 / 1 / 6
85.71%
3873
8%
5591
10.7%
14
0.4/分
8.4K
246/分