MEGA电子竞技俱乐部 vs LK电子竞技俱乐部 - 2019 S9全球总决赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 MEGA电子竞技俱乐部 vs LK电子竞技俱乐部 - 2019 S9全球总决赛  - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2019 S9全球总决赛  BO1

MG
1 : 0

2019-10-03 22:00 已结束

LK
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
40′02″ BO1 MG 英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛不屈之枪英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛深海泰坦 21 8 3 1 1.4K 英雄联盟比赛首大龙
LK avataravataravataravataravatar 19 5 1 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛十杀
MG
团队经济差
团队经验差
LK
比赛日志
loading...
蓝方 MG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛岩雀 Lloyd 18
2.0
3 / 4 / 5
38.1%
13944
17.9%
21502
19.3%
237
5.9/分
13.9K
346/分
英雄联盟比赛不屈之枪 G4 18
2.1
5 / 7 / 10
71.43%
17338
22.2%
31584
28.3%
261
6.5/分
14.5K
362/分
英雄联盟比赛虚空之女 Deul 18
4.0
6 / 3 / 6
57.14%
17340
22.2%
17754
15.9%
407
10.2/分
18.6K
464/分
英雄联盟比赛青钢影 Rockky 18
6.5
6 / 2 / 7
61.9%
20767
26.6%
27178
24.4%
363
9.1/分
18.4K
461/分
英雄联盟比赛深海泰坦 POP 15
4.0
1 / 3 / 11
57.14%
8585
11%
13535
12.1%
89
2.2/分
10.4K
261/分
红方 LK 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛海洋之灾 Hani 18
2.0
2 / 4 / 6
42.11%
19497
25.5%
24676
22.2%
308
7.7/分
16.3K
407/分
英雄联盟比赛盲僧 DNK 17
3.0
4 / 5 / 11
78.95%
12877
16.9%
33821
30.5%
195
4.9/分
13.5K
338/分
英雄联盟比赛离群之刺 Artifact 18
4.0
6 / 3 / 6
63.16%
22701
29.7%
23939
21.6%
337
8.4/分
16.3K
406/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Celebrity 17
1.8
6 / 5 / 3
47.37%
15246
20%
17102
15.4%
339
8.5/分
17.7K
442/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Venus 14
3.5
1 / 4 / 13
73.68%
6017
7.9%
11398
10.3%
31
0.8/分
10.1K
251/分